Kamarimusiikin harrastajien jäsenseura ja muu tukitoiminta

Suomessa on kamarimusiikin harrastajille oma jäsenseuransa. Tämän seuran tarkoituksena on edistää toiminnallaan kamarimusiikki harrastusta ja tukea niin harrastesoittajia, ammattimuusikoista kuin tästä musiikin tyylilajista kuuntelemalla nauttivia jäseniä. Jäsenseuran historia sijoittuu noin 1900-luvun puoliväliin ja seuran perustamisvaiheessa mukana oli musiikkitaiteen parista monia merkittäviä nimiä. Alunperin seuran toiminta on hyvin arvovaltaista ja juhlallista. Seuran kokoontumiset olivat juhla-illallisia ja näyttäviä kokoontumisia hienoissa elitistisissä tilaisuuksissa. Seuran jäseniin kuului erittäin arvovaltaisia jäseniä ja kaikista arvokkaimmat jäsenet nostettiin kunniajäseniksi. Seuran toiminta oli jo lähes täysin laantunut 2000-luvulle tultaessa, mutta sitemmiten toimintaa alettiin elvyttämään ja tänä päivänä seuran toiminta on hieman kansanomaisempaa ja seuran tapaamiset koostuvat kotikonserteita, klubi-illoista sekä erilaisista julkisista esiintymisistä.

Seuran yksi merkittävimmistä saavutuksista oli aikoinaan seuran ylläpitämä oma kamarimusiikki kirjasto, jossa säilytettiin laaja kokoelma nuotteja. Tämän niin sanottu nuottikirjasto on sittemmin luovutettu suurempaan kansalliseen kirjastoon suuremman kansan ihailun mahdollistamiseksi. Tämä erittäin arvokas nuottikirjasto on edelleen tänä päivänä koko kansan vapaassa käytössä. Tämä materiaalien saatavuus on yksi merkittävä tekijä taiteen edistämisessä ja tämän tyylistä toimintaa nimenomaisesti jäsenseuran tulisi harjoittaa lisää, jotta musiikkitietämystä on saatavilla helposti.

Kamarimusiikin harrastamista ei Suomessa tarvitse jättää vain harrastetasolle vaan kamaFinland Chamber Musicrimusiikkia pystyy opiskelemaan sekä ammatillisessa oppilaitoksessa että ihan yliopistotasolla aina tohtorin tutkintoon asti. Kamarimusiikki ei ole tämän hetken suosituimpia musiikin tyylilajeja, mutta suosio on selkeästi nousemassa muiden retro villityksien säestämänä. Yleensä tyylilajien suosioiden muutokset näkyvät nuorison koulutusvalinta päätöksissä hieman viiveellä ja näin ollen esimerkiksi jos nyt 2010-luvun loppu puolella kamarimusiikin suosio lähtee nousuun niin vaikutukset opiskeluvalinnoissa näkyvät luultavasti vasta vuoden 2020 puolella. Kun yliopistoon kamarimusiikkia opiskelmaan lähteneet aloittavat vuonna 2020 niin heidän valmistuminen menee tästä hetkestä noin 10 vuoden päähän ja näin ollen koulutuksen vaikutukset näkyvät vasta yli 10 vuoden päästä. Toki on otettava huomioon että kamarimusiikin kentällä on toiminut aina hyvin vahva harrastelijatason toiminta ja niin sanotut amatöörimuusikot ovatkin tämän tyylilajin alunperin luoneet ja tulevat varmasti kantaman tätä taidemusiikin lajia vielä pitkään.