Kamarimusiikin tulevaisuus Suomessa

Suomessa vuonna 2015 kamarimusiikkifestivaali oli kaikista musiikkifestivaaleista kuudenneksi myydyin festivaali. Tämä kertoo kamarimusiikin mahdollisesti uudesta paluusta. Tämä uudelleen paluu olisi sinäällään kyllä täysin linjassa muun ajan hengen kanssa. Ajan henkenä selkeästi Suomessa valitsee tietty takaisin yksinkertaisuuden ja puhtauden pariin ja näin ollen tämän hetkinen tilanne voi olla mitä omiaan nostamaan kamarimusiikin takaisin nuoremman sukupolven mielenkiinnon kohteita. Olemassaoleva korkeakoulutarjonta on hyvä tuki toimi kamarimusiikin ylläpidon ja kehittämistä ajatellen.

Suomessa tulevaisuudKamarimusiikin tulevaisuus Suomessaessa voisi hyvinkin olla suurempi kysyntä kamarimusiikille kuin mitä esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana on nähty. Suomen merkittävintä kamarimusiikkifestivaalia ei ole järjestetty enää kohta 8 vuoteen ja nyt olisi korkea aika elvyttää tämä suomalaisia aiemmin niin monena vuonna viihdyttänyt kamarimusiikki festivaali. Oiva paikka tälle kamarimusiikkifestivaalille on nimenomaan Tuusulanjärvi. Tuusulanjärvin merkitys Suomen kulttuurihistorialle tekee paikasta mitä parhaimman nostalgisen kamaraimusiikin esittämispaikaksi. Tuusulanjärvellä on järjestetty kamarimusiikkifestivaali kaikkiaan noin 10 kertaa ja nyt on korkea aika elvyttää tämä perintö ja ottaa hyöty irti alueen olemassaolevista majoitus- ja ravintolapalveluista.

Suomessa harvoin ilmiöt syntyvät itse itsessään vaan ilmiöitä luodaan ja matkitaan ulkomailta ja näin ollen Tuusulanjärven ja kamarimusiikin kannattajien tulisi liittoutua yhteen ja tehdä voitavansa tämän järvifestivaalin kysynnän elvyttämisessä ja näin ollen myös seuraavien festivaalien lanseerauksessa. Tuusulanjärvifestivaaleista hyötyisivät alueen yrittäjät joilla on selkeästi ylitarjontaa majoitus- ja ravintolapalveluista ja mikä olisikaan parempi sijainti festivaalille kuin luonnon rauhan tarjoava Tuusulanjärvi, johon liikenneyhteydet on niin erinomaiset että festivaalikansa pääsee helposti paikalle sekä kotimaisiltä että ulkomaalaisilta markkinoilta. Tärkeää yleisön mielenkiinnon nostamisen kannalta on tuoda ulkomailta kamarimusiikin tämän hetken merkittävimpiä yhtyeitä ja näin ollen saada yleisö saapumaan paikalle.

Suomalaiset ovat aina olleet festivaalikansaa ja Suomessa on tarjolla hyvin monipuolisesti erilaisia musiikkifestivaaleja ja kamarimusiikin osalta tarjolla on vain yksi iso festivaali ja Tuusulanjärven perinteisen kamarimusiikkifestivaalin elvyttäminen olisi erittäin järkevä teko kamarimusiikin tietämyksen ylläpidon kannalta sekä Tuusulanjärven alueen taloudellisen kannattavuuden kannalta.

Suomalaisen opetustarjonnan laajuus kamarimusiikin osalta luo hyvän pohjan myös ammattimaisen kamarimusiikin kehittymisen kannalta. Kun opetuksen taso pidetään yliopistotasoisena päästään tilanteeseen että Suomessa voi tulevaisuudessa kehittyä ihan uusia nimiä kamarimusiikin kentälle.