Kamarimusiikkia idyllisellä Tuusulanjärvellä

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota lukijalle tietoa Tuusulanjärvestä matkailukohteena, sen tarjoamista palveluista ja sen historiasta. Tämän lisäksi tämä artikkeli tarjoaa tietoa kamarimusiikista musiikin tyylilajina, sen historiasta ja merkityksestä Suomelle sekä tämän jälkeen kertoa lukijalle miten nämä kaksi, Tuusulanjärvi matkakohteena ja kamarimusiikki musiikin tyylilajina, voidaan yhdistää ihanan jarvifestivaalin avulla kesäisessä Suomessa.

Ensin artikkelissa esitellään Tuusulanjärveä alueena ja sen monipuolista historiaa ja merkitystä taiteenkentälle. Tuusulanjärven pitkä historia nimenomaan suomalaisen taide- ja kulttuurihistorian muovaajana on merkityksellinen. Tämän jälkeen esitellään Tuusulanjärven majoituspalveluita ja niiden soveltuvuutta erilaisien tapahtumien järjestämiseen, alueen tarjoamia nähtävyyksiä sekä viihde- ja kulttuuritarjontaa. Tuusulanjärven palveluiden läpikäyminen tuo vahvasti esille alueen kyvykkyyden tarjota monipuolisia mahdollisuuksia niin matkailu- että yritysmaailman tapahtumien järjestämiseen. Tämän lisäksi alue on omiaan yksityiseen- että ryhmämatkailuun. Alueen suuri koko ja monipuolinen ympäristö luo loputtoman määrän erilaisia vaihtoehtoja.

Tämän jälkeen artikkelissa esitellään hieman tarkemmin kamarimusiikkia; mitä kamarimusiikki on, mikä merkitys kamarimusiikilla on ollut Suomessa ja millaisen historian tämä musiikin tyylilaji on käynyt läpi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän lisäksi esitellään minkälaisia mahdollisuuksia kamarimusiikin harrastajilla tai ammattilaisilla on Suomessa; käydään läpi koulutustarjontaa ja jäsenseuran esittelyä. Suomessa on olemassa vahva kamarimusiikin harrastajakunta ja tästä todisteena esimerkiksi kamarimusiikki festivaali oli vuonna 2016 Suomen kuudenneksi eniten myyty festivaali.

Artikkelin viimeinen osio keskittyy tarjoamaan lukijalleen ymmärryksen siitä miksi juuri Tuusulanjärvi on erinomainen valinta kamarimusiikki festivaalien järjestämiseen. Tuusulanjärven pitkä historia taiteenkentällä ja Tuusulanjärven tarjoamien majoituspalveluiden kirjo on luo voittamattoman yhdistelmän kamarimusiikin rakastajien kohtauspaikaksi. Luonnon rauha antaa mahdollisuuden esittää kamarimusiikkia suurellekin yleisölle ilman että tyylilajin vaatima intiimi kosketus yleisöön kärsisi. Luonto toimii erinomaisena näyttämönä tälle erittäin ympäristö ja ihmiskontakti herkälle musiikin tyylilajille. Tuusulanjärven pitkä historia järvifestivaalien järjestäjänä.